Komend van de snelweg: Volg de borden centrum, na twee stoplichten rijdt u lang de kazernes (50km!)tot aan het stoplicht bij de Witterbrug, daarna na circa 150 meter rechtdoor en dan rechts afslaan bij Café De Pelikaan, hier vindt u twee kleine parkeerplaatsen bij de sporthal.
Komend vanuit de stad: U rijdt langs de vaart zuidzijde tot aan Café de Pelikaan en slaat daar links af , hier vindt u twee kleine parkeerplaatsen bij de sporthal.

Secretariaat: 

Aly Tap-Panjer
Zonnedauw 15
9421 NS Bovensmilde
0651574376