Naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente Assen, is de SNBA voor haar werk op de Noorderbegraafplaats financieel voornamelijk afhankelijk van sponsors en donateurs. Ook wordt inkomen verkregen door het reinigen en opnieuw beletteren van grafstenen, in opdracht van nabestaanden.
Als stichting zonder winstoogmerk, werkzaam voor het algemeen nut, is de ANBI status verkregen, waardoor schenkingen en legaten voor de Belastingdienst aftrekbaar zijn. De SNBA voert een rekening bij de Rabobank Assen-Noord Drenthe onder nummer NL81 RABO 0177 8864 12.

Donateurs

Vereniging Vrienden van het Asserbos

Keramiek voor buiten, Eelde

Vereniging Groote Sociëteit Assen