Het bestuur

Jan Lagendijk
(voorzitter)
George H.A.M. Greving
(vice-voorzitter, penningmeester)
Aly Tap-Panjer 
(secretaris)
Lukas D. Kwant
(technische zaken)
Ria Ottens-Breider
(contact nabestaanden)
Peter Nijmeijer
(evenementen)
Dick Sunnotel  
(facebook, website)

Raad van Advies : (advisory board) F. Bouwers,  Mr. M.G. Doornbos, Martin H.D. Hiemink

Vrijwilligers : (volunteers)  Erik Baas, Marcel Bleeker, Kees den Boer, Bert Boon, Janneke G. Bulder, Paul Engberts,  Manon Ensink, Chris van Hattum, Margriet Hesseling, Gerke Holtrop, Jan Janssen, Mark Jongstra, Gert Kamminga, Anna Kamminga-van Tarel (coördinator groen), Willem Koekoek, Jaap Kolman, Lukas D. Kwant, Jan Lagendijk (genealogisch onderzoek), Arend Lensen, Geesje van der Linde, Peter Linker, Corrie Nederend-Hummel, Wim Nederend,  Peter Nijmeijer,  Ria Ottens-Breider,  Han A. van Riel,  Koosje de Ruiter,  Renate Scheper,  André Smid, Ella van ‘t Spijker,  Dick Sunnotel,  Aly Tap-Panjer,  Jan Tent,  Vera van der Valk,  Loek Vereijken (coördinator groen),  Maarten Visser,  Annette de Vos tot NederveenCappel,  Daan Wijbenga,  Irma Wijbenga-Schreuder,  Anke Wildeboer,  Luc de Wit-Ybema.                                                                     

Buitengewone vrijwilligers : Kees Geut (hist. ver. Middelstum,werkgr. begraafplaats),  Ans Groenendaal, Mirjam de Jager (De Pelikaan), Lutie de Jong (fotografie), Thea Mourik (fotobewerking),  Lucas A. Ocken (excelbestand graven en site online begraafplaatsen) Mathijs Smaal (adviseur groen),  Ineke Spierdijk-van Dalen.