Het bestuur

Jan Lagendijk
(voorzitter)
Dick R Sunnotel (penningmeester)
Aly Tap-Panjer 
(secretaris)
Lukas D. Kwant
(technische zaken)
Ria Ottens-Breider
(contact nabestaanden)
Peter Nijmeijer
(evenementen)
Tineke Roodnat
(facebook, website)

Raad van Advies : (advisory board) drs. Jan Bos, F. Bouwers,  Mr. M.G. Doornbos, Martin H.D. Hiemink

Vrijwilligers : (volunteers) Anna Brugts, Janneke G. Bulder, Paul Engberts,  Judy Hembrow, Jan Janssen, Mark Jongstra, Gert Kamminga, Anna Kamminga-van Tarel (coördinator groen), Willem Koekoek, Jaap Kolman, Greet Koops, Lukas D. Kwant, Jan Lagendijk (genealogisch onderzoek), Geesje van der Linde, Peter Linker, Corrie Nederend-Hummel, Peter Nijmeijer, Wim Nugteren, Ria Ottens-Breider,  Han A. van Riel, Renate Scheper, Dick Sunnotel,  Aly Tap-Panjer,  Jan Tent,  Vera van der Valk,  Lia Valentijn, Simon Valentijn, Maarten Visser,  Annette de Vos tot Nederveen-Cappel,  Daan Wijbenga,  Irma Wijbenga-Schreuder,  Anke Wildeboer,  Luc de Wit-Ybema.                                                                     

koffie op zaterdagmorgen

Buitengewone vrijwilligers : Kees Geut (hist. ver. Middelstum,werkgr. begraafplaats),  Ans Groenendaal, Mirjam de Jager (De Pelikaan), Lutie de Jong (fotografie), Thea Mourik (fotobewerking),  Lucas A. Ocken (excelbestand graven en site online begraafplaatsen) Mathijs Smaal (adviseur groen),  Ineke Spierdijk-van Dalen.