Op de in 1823 opgerichte Noorderbegraafplaats, de oudste algemene dodenakker van de stad, rusten allen, die een aandeel hebben gehad in de ontwikkeling van de Drentse hoofdstad, van het dorp met ruim 600 inwoners in 1807 tot de stad met ruim 69.000 inwoners in 2023. Hier bevinden zich de graven van de burgemeesters, de gouverneurs van de provincie, de presidenten van de rechtbank, de uitgevers en drukkers, maar ook van de dominees, de winkeliers en de bewoners van de plaggenhutten van eertijds. Kortom, hier ligt de historie van de stad Assen, die moet worden bewaard en onderhouden om het contact met ons directe verleden niet te verliezen. Wie kent niet de uitspraken: ‘Het verleden bepaalt de toekomst’ en ‘Leer van de fouten in het verleden’. In dit park vinden we van één familie soms de grafmonumenten van wel vier generaties. Wie kan nog zeggen, dat er een monument bestaat voor zijn betovergrootvader?

 

In participatie met de gemeente Assen, beijveren meer dan 30 vrijwilligers van de Stichting Noorderbegraafplaats Assen (SNBA) zich, de vervallen Noorderbegraafplaats te restaureren. Het doel is te komen tot een lommerrijk gedenkpark dat de gemeenteraad al in 2010 voor ogen stond toen het beleidsplan ‘Historie en toekomst van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats’ werd aangenomen. De vrijwilligers knappen, met medewerking van nabestaanden, de graven op en de gemeente maakte een grote inhaalslag met het verbeteren van de infrastructuur. Zo werd door de gemeente in het voorjaar van 2015 drainage aangelegd, het hoofdpad hersteld, hagen werden opnieuw aangeplant en in het najaar werden de ontbrekende berken in de bomenrij naast het hoofdpad aangevuld, alles volgens de plattegrond van 1823. Dankzij een grote donatie werden ook een vijftal parkbanken geplaatst, die van dit park een aangename rustplaats maken, waar je met genoegen even ontsnapt aan de hectiek van alledag.

Het monument van Brumsteede na restauratie in maart 2022

De begraafplaats telt drie rijksmonumenten: Het toegangshek met zijn vele symbolen en de beide gietijzeren grafmonumenten van Brumsteede en van Van Bulderen. Het hek, gemaakt door Nering Bögel in 1859, werd door de gemeente al in 2011 volledig gerestaureerd en is in 2014 door de vrijwilligers in de oorspronkelijke kleuren zwart en zilver teruggebracht. Het is schitterend geworden en trekt alle aandacht. Het monument van Brumsteede, een product van de inmiddels opgeheven Asser IJzergieterij, is het grootste neogotische ijzeren grafmonument in Nederland. Het monument van Van Bulderen daarentegen is waarschijnlijk gemaakt door Gieterij Enthoven uit Den Haag. De beide grafmonumenten zijn in de afgelopen twee jaren volledig gerestaureerd en behoren nu tot de pronkstukken van de begraafplaats, die door mensen uit het hele land worden bezocht. De gemeente Assen heeft voor deze restauratie de benodigde gelden beschikbaar gesteld en wij als Stichting mochten deze historische monumenten in samenspraak met de Rijksmonumentendienst door smid Ron Caspers in Warfhuizen laten restaureren