Nog een memorabele gebeurtenis, in het bijzijn van vele nabestaanden en nauw betrokkenen werd op 11 september 2021 een Kindermonument onthuld. Dit ter nagedachtenis van een groot aantal naamloos begraven ( en dus zonder herrineringsteken) kinderen in de jaren 50 van de vorige eeuw.

Na ruim 2 jaar restauratie, diverse keren onderbroken door de Covidmaatregelen, was smid Ron Caspers uit Warffum in staat om op 16 februari 2022 in staat om de laatste hand te leggen aan het herstel van dit Rijks- en Gemeentelijk monument. Het grafmonument van Brumsteede, één van de mooiste neogotische gietijzeren grafmonumenten van Nederland.

Na een intensieve restauratie van 2 jaar word als eerste het grafmonument van van Bulderen herplaatst op 27 juli 2021, het monument van Brumsteede zal nog even op zich laten wachten.