Kindermonument
Een teken Naam noch leven, was ons gegeven, Toch waren wij er….. Heel even

Op onze begraafplaats liggen, voor de bezoeker onzichtbaar, de graven van 67 levenloos geboren of voor de aangifte gestorven kinderen, weggedrukt in het uiterste zuid-oostelijke hoekje van de begraafplaats.
In de jaren 1951 – 1955 zijn deze kinderen, naar de toen geldende norm, anoniem begraven, zonder enig teken van herkenning.
Al jaren bestond bij ons de wens om deze hoek meer aandacht te geven, daartoe hebben we 3 rijen klinkers, voorzien van nummers ingegraven om de plaats aan te geven waar zij zijn begraven.
Omdat dit vanaf het middenpad niet zichtbaar is wilden  wij toch een klein monument als herkenningsunt.
Door een gift van de Rabobank Clubkas-actie waren wij in staat om een klein monument te laten maken, bestaande uit een eenvoudige staande steen met een kort maar treffend gedichtje.
Wij hebben dit monument je op Monumentendag 11 september 2021 kunnen onthullen in het bijzijn van nabestaanden en vele belangstellenden.
Op het mededelingenbord bij de toegangspoort hangt nu een lijst van deze kinderen voorzien van het corresponderende grafnummer, zodat belangstellenden de grafjes terug kunnen vinden.

Mocht u twijfelen of u familie van één van de kinderen bent of dat het kinderen van bekenden/buren betreft, u kunt altijd contact opnemen met mevr.Ria Ottens-Breider.   e-mailadres: ottens-breider@kpnplanet.nl